Zaufali nam:
Korzyści ze współpracy PDF Drukuj Email
poniedziałek, 18 lipca 2011 12:24

Współpraca z Imar Service Group oferuje Państwu wiele wymiernych korzyści dla Państwa firmy. Poniżej znajduje się lista korzyści w 3 obszarach, które można osiągnąć nawiązując z nami współpracę:

KORZYŚCI EKONOMICZNE:

 • obniżenie kosztów administracyjnych obsługi personelu tymczasowegoZwiększenie wskaźnika produktywności na osobę dzięki uzyskaniu niższego poziomu zatrudnienia
 • zmiana struktury kosztów–przeniesienie kosztów zatrudnienia pracowników do kosztów zakupu usług obcych
 • możliwość minimalizacji przerostów zatrudnienia oraz kosztów z nimi związanych. Nie wystęuje w tym przypadku koszt tzw.pozostawania pracownika do dyspozycji

KORZYŚCI PRAWNE:

 • elastyczność umów–brak konieczności zawierania umów na czas nieokreślony
 • możliwość stosowania krótkich terminów trwania umów z pracownikami
 • możliwość wielokrotnego odnawiania umów o pracę
 • brak zobowiązań prawno-finansowych wobec pracowników tymczasowych ze strony Klienta, ISG przejmuje obowiąki wynikające z Kodeksu Pracy
 • agencja przejmuje odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie dokumentacji oraz rozliczenia z instytucjami publicznymi w zakresie spraw pracownczych

KORZYŚCI ORGANIZACYJNE:

 • oszczędność czasu poświęconego na dobór personelu tymczasowego
 • stała obsada stanowisk i możliwość ciągłego korzystania z usług personelu tymczasowego, bez konieczności wiązania się z nim na stałe
 • możliwość dostosowania liczby pracowników do faktycznych potrzeb
 • wymiana składu osobowego na życzenie Klienta
 • zmniejszenie czasochłonności w dziale kadrowo-płacowym, co umożliwia skupienie Państwa uwagi na zarządzaniu zasobami ludzkimi
 • gwarancja całkowitej tajności wynagrodzeń i akt osobowych pracowników
 • koncentracja uwagi i czasu najwyższych szczebli zarządzania na strategicznych celach i działaniu Państwa firmy
 • możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego przez Imar Service Group przy współpracy z firmami pokrewnej branży, zarówno w obszarze zatrudnienia pracowników, jak i tworzenia zupełnie nowych stanowisk pracy
 • gwarancja wysokiej jakości i terminowości świadczonych usług na terenie całgo kraju


Serdecznie zapraszamy do współpracy!

>> Wyślij zapytanie ofertowe <<