Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Utrzymania Obiektów

IMAR SERVICE GROUP

Aplikuj

Stanowisko:

Koordynatora ds. Bezpieczeństwa i Utrzymania Obiektów

Miasto:

Łódź

Oferta ważna do:

2020-12-18

Cel:

 • Koordynowanie procesu utrzymania nieruchomościami i środowiska pracy w budynkach własnych OPL i najmowanych na potrzeby OPL w zakresie ich struktury i otoczenia oraz urządzeń i systemów związanych z ich funkcjonowaniem oraz zabezpieczeniem osób i mienia.

Podstawowe obowiązki:

 • Weryfikacja i monitorowanie kosztów utrzymania obiektów, systemów zabezpieczeń nieruchomości i usług ochrony fizycznej. Realizacja i koordynacja działań operacyjnych związanych z utrzymaniem nieruchomości oraz systemów technicznej ochrony osób i mienia oraz zapewnieniem i nadzorowaniem usług ochrony fizycznej i technicznej. Udział w tworzeniu i aktualizacji oraz implementacji wyciągów z Planów Ochrony, IBO i KO.
 • Uzgadnianie i nadzór realizacji harmonogramów przeglądów. Prowadzenie kontroli jakości prowadzonej dokumentacji i realizacji przeglądów. Kontrola środków ochrony fizycznej i technicznej ochrony mienia.
 • Udział w postępowaniach zakupowych w zakresie projektów związanych z utrzymaniem nieruchomości i bezpieczeństwem osób i mienia. Wsparcie procesu realizacji inwestycji w budynkach w zakresie utrzymania nieruchomości i zabezpieczeń osób i mienia.
 • Propozycje zakresów i wymagań dla nowych i modernizowanych instalacji systemów bezpieczeństwa osób, obiektów i urządzeń oraz udział w ich wdrożeniu. 
 • Udział w odbiorach prac z zakresu inwestycji i remontów oraz realizacja odbiorów zadań związanych z bezpieczeństwem osób i mienia. 
 • Kontrola budżetu w zakresie utrzymania obiektów oraz ochrony osób i mienia, inicjowanie działań w celu optymalizacji kosztów. Udział w procesie przygotowywania budżetów i okresowych prognoz w ramach budżetu inwestycyjnego i operacyjnego z zakresu utrzymania nieruchomości i bezpieczeństwa obiektów i urządzeń. Udział w realizacji projektów z zakresu ochrony osób i mienia.
 • Realizacja działań zmierzających do podnoszenia oceny dostarczanych usług w obszarze środowiska pracy. Realizacja działań naprawczych w przypadku spadku satysfakcji z usług. 
 • Opiniowanie procesu sprzedaży nieruchomości w zakresie utrzymania nieruchomości i bezpieczeństwa obiektów i urządzeń.  Weryfikacja i akceptacja uzgodnień z właścicielem nieruchomości dotyczących utrzymania nieruchomości i zabezpieczenia powierzchni OPR (Ograniczone Prawa Rzeczowe). Udział w realizacji prac w ramach procesu sprzedaży nieruchomości w zakresie bezpieczeństwa obiektów i urządzeń. 
 • Koordynowanie i nadzór nad działaniami podejmowanymi przez Dostawcę, mającymi na celu powstrzymanie awarii oraz rekomendowanie działań zmierzających do zminimalizowania skutków powstałej awarii. Weryfikacja protokołów z awarii, zakresu prac oraz kosztów prac w celu usunięcia skutków awarii. Analiza i raportowanie poziomu bezpieczeństwa zasobów Orange Polska oraz realizowanie zadań związanych z ochroną osób i mienia, w tym również w przypadku wystąpienia zagrożeń terrorystycznych i sytuacji alarmowych.  Obsługa zdarzeń ’incydent bezpieczeństwa’. 
 • Prowadzenie kontroli poprawności wycen oraz procesu realizacji usług przygotowywanych przez Dostawcę oraz jakości realizowanych usług w zakresie utrzymania nieruchomości i ochrony osób i mienia. Udział w postępowaniach zakupowych, w tym analizy rynku usług i dostawców. Zgłaszanie propozycji optymalizacji procesów.
 • Kontrolowanie i monitorowanie jakości realizacji usługi administrowania. Nadzór nad realizacją zadań związanych z reprezentowaniem OPL na zebraniach wspólnot oraz przed Organami Państwowymi w zakresie utrzymania nieruchomości.

Oczekiwania:

 • Wykształcenie - minimum  średnie techniczne
 • Doświadczenie zawodowe - minimum 5 lat stażu pracy w zakresie  zarządzania nieruchomościami ( zarządca nieruchomości , administrator budynków itp.)
 • Dodatkowe mile widziane  - potwierdzenia  ukończenia szkolenia  zakresu Zarzadzania Nieruchomościami ( certyfikat Zarządcy Nieruchomości ),
 • ukończenia szkolenia specjalistycznego z zakresu ochrony ppoż.
 • Umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 • Prawo jazdy kat. B.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • Stawka: 21 zł/h brutto
 • Interesującą i pełną wyzwań pracę w firmie o wiodącej pozycji na rynku w swojej branży,
 • Realną możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
 • Przyjazną atmosferę w miejscu pracy, wsparcie współpracowników i przełożonych,
 • Bogaty pakiet socjalny (prywatna opieka medyczna, karta sportowa, ubezpieczenie, nauka języków obcych).