Zapytanie Ofertowe ISG

Warunki Informacyjne

Informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych podawanych odpowiednio: w celach kontaktowych, rekrutacyjnych lub związanych z zawartą umową (o pracę, o dzieło) jest IMAR SERVICE GROUP (pełna nazwa: Iwona Biernat IMAR SERVICE GROUP z siedzibą w miejscowości Granica, ul. Filmowa nr 1, poczta 05-806 Komorów).
Dane osobowe będą przetwarzane: w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, przeprowadzenie rekrutacji lub wykonywanie zawartej umowy, a podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu i budowaniu dobrych relacji lub wypełnianiu obowiązków Administratora, w tym realizacja umowy.
W każdym przypadku podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwi realizowanie umowy lub korzystanie z naszych usług.
Informujemy, że przysługuje Ci prawo do: żądania dostępu do danych osobowych, sprostowania, usunięcia, przenoszenia danych oraz prawo do ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo skargi do organu nadzorczego.
Dane będą przetwarzane do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń z niej (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat) lub okres wynikający z przepisów prawa, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
Dostęp do danych osobowych mają usługodawcy Administratora w szczególności świadczący wsparcie w ramach usług IT, księgowo- płacowych oraz prawnych, a jeżeli wynika to z celu przetwarzania Twoje dane w niezbędnym zakresie będą udostępniane naszym klientom. Niemniej Twoje dane będą przetwarzane jedynie na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
Więcej informacji można uzyskać zapoznając się z naszą Polityką prywatności LINK lub pod adresem e-mail: przemek@zapisy-imar.com.pl